Lyst til å vite mer om eksponeringsregister?

Lær deg mer om eksponeringsregister – antageligvis virksomhetens viktigste register! Last ned en rask fakta-oversikt.

Lær mer om eksponeringsregister

Lær mer om eksponeringsregister av oss!

Dersom en arbeidstaker eksponeres for kjemikalier eller andre faktorer som kan gi helseskader på sikt, skal hendelsen føres i et register.

Det er fem grupper av registreringspliktige faktorer:

  1. Kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly
  2. Støv med asbestfiber
  3. Biologiske faktorer
  4. Ioniserende stråling
  5. Helsefarlige stoffer ved bergarbeid

Avhengig av hva slags kjemikalie arbeidstakeren er utsatt for, skal eksponeringsregisteret inneholde informasjon som er oppgitt i «Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31»

Last ned noen raske fakta om virksomhetens viktigste register.

TIL TIPS & TRIKS
Få råd og tips på e-post