Dette må du vite om CLP

CLP gir retningslinjer for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. Etter 1. juni 2017 skal alle sikkerhetsdatablader og faresymboler være oppdatert i henhold til kjemikalieregelverket CLP. Har din bedrift kontroll? Skaff deg oversikt – fyll i skjema og last ned din egen CLP plakat!

Nye faresymboler for kjemikalier - CLP

CLP-regelverket har gitt oss nye faresymboler som berører alle bedrifter som produserer, importerer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier. De oransjefargede faresymbolene er erstattet med piktogram, som er hvite med en rød ramme. I tillegg er det kommet flere symboler det er verdt å merke seg. Skaff deg oversikt – fyll i skjema og last ned din egen CLP plakat!

Selger du produkter på nettet? Her er hva som kreves av deg:

  1. Sørg for at merking og emballasje er i henhold til CLP merking
  2. Type fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med produktet
  3. Informasjonen om faren(e) skal oppgis på nettsiden, godt synlig og på norsk

Slik kan EcoOnline hjelpe nettbutikker

Med EcoOnlines løsninger er det enkelt å gi kundene lovpålagt informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Løsningene er fleksible, noe som gjør det mulig å integrere på en allerede eksisterende nettside og/eller i en nettbutikk.

Fordi informasjonen hentes fra produktenes sikkerhetsdatablad kan det også genereres tilleggsdokumentasjon som etiketter, verneblad og transportdokumenter.

La oss vise deg hvor enkelt det er – klikk her og vi ringer deg!

Dersom du produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

1)  Finnes produktene dine ute i butikk med gamle faresymboler? Sørg for at disse blir merket om eller trukket tilbake fra markedet.

2)  Gå gjennom dine sikkerhetsdatablad og undersøk om opplysningene der stemmer i henhold til de nye klassifiseringskravene. Gjør det allerede i dag!

3)  Merk om alle produktene med nye etiketter.

4)  Sørg for at kundene dine mottar det oppdaterte sikkerhetsdatabladet. Er man ikke nøye i dette leddet kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden.

Dersom du håndterer kjemikalier på arbeidsplassen din:

1)  Lær opp alle ansatte i hva de nye faresymbolene betyr. Et godt tips er å henge opp en oversikt der bruk av kjemikalier finner sted slik at informasjonen er lett synlig. Du kan for eksempel skrive ut en plakat med oversikt over alle farepiktogrammene og hva de betyr: fyll i skjema og last ned!

2)  Undersøk om det finnes emballasje dere selv fyller på, og forsikre dere om at disse er utstyrt med korrekt merking

3)  Oppdater risikovurderingen slik at du kan avdekke om ny klassifisering påvirker risikoen. Det kan være du blir overrasket.

4)  Still krav til leverandørene dine allerede nå om at produktene deres må merkes i henhold til CLP. Husk at dokumentasjon er ferskvare!

Vi leverer komplette løsninger for deg som trenger hjelp til CLP merking!

Klikk her og vi ringer deg så snart som mulig.

TIL TIPS & TRIKS
Få råd og tips på e-post