EcoOnline lanserer kartleggingsverktøy for kjemikalierisiko

I følge Arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere rett på informasjon om hvilke kjemikaler som er farlige, og risikoer knyttet til bruk og oppbevaring av disse. Nå gjør EcoOnline det enda enklere for virksomheter å kartlegge risiko.

Risikokartlegging er et verktøy som gir deg en rask oversikt over risikoen forbundet med virksomhetens kjemikalier og kjemiske produkter.

Gjør arbeidsdagen mindre stressende og arbeidsmiljøet sikrere

Ved hjelp av en enkel rapport kartlegges virksomhetens produkter. Med bare et par klikk avdekker rapporten hvilke produkter som utgjør høyest risiko. Dette kan gi et bilde på hva som bør prioriteres i en fullstendig risikovurdering.

Risikokartlegging gir også en indikasjon på hvilke produkt du bør håndtere med ekstra forsiktighet, eller vurdere å erstatte (substitusjon). På den måten hjelper denne kartleggingen deg å holde helse – og sikkerhetsrisikoen nede på et lavt nivå.

Som innkjøpsansvarlig i en virksomhet, vil risikokartlegging gjøre det mulig å avdekke risiko, og sammenligne disse opp mot andre potensielle produkter, slik at du kan være sikker på at du kjøper inn det tryggeste alternativet.

TIL NYHETSARKIV

Har din virksomhet kontroll?

Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlig for at det opprettes stoffkartotek.

Få råd og tips på e-post