Rekordår for avvik på kjemikalieregelverket

I følge Miljødirektoratets årsrapport for tilsyn med kjemikalier i 2017 ble det utført 211 kontroller hos importører, produsenter og forhandlere av kjemikalier.

Rekordår for avvik på regelverk

Tilsynsrapporten viser at 60 prosent av de kontrollerte sikkerhetsdatabladene inneholdt utilstrekkelig eller feil informasjon. 45 prosent av de kontrollerte kjemikaliene hadde mangler i faremerkingen. Avvikene er betydelig flere enn tidligere år.

Totalt fant Miljødirektoratet at 74% av kontrollene viste avvik. Noen nøkkeltall fra rapporten:

  • 60% av sikkerhetsdatabladene inneholdt ikke tilstrekkelig eller korrekt informasjon
  • 45% av kjemikaliene hadde mangler i faremerkingen på etiketten
  • 35% av virksomhetene hadde for dårlig kjennskap til regelverket
  • 55% hadde for dårlig rutiner for overholdelse av regelverket
  • 14% manglet internkontroll

Fokus på forbruker

I 2017 var det spesielt fokus på kontroll av forbrukerkjemikalier. Gjennom en omfattende butikkaksjon samt kontroll av flere nettbutikker, i tillegg til store importører til Norge, ble over 8 500 kjemikalier kontrollert.

EcoOnline har tidligere skrevet om at tilsyn med nettbutikker viste at 11 av 15 nettbutikker manglet informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper. Miljødirektoratet varsler at de gjennom hele 2018 skal kontrollere butikker over hele landet og påse at følger regelverket for faremerking (CLP) og kvaliteten på sikkerhetsdatablad.

Les mer om «Det store tilsynsåret 2018»

Manglende kunnskap

Tilsyn med kjemikalier er en del av Miljødirektoratet og fylkesmannens forurensningstilsyn. Sammen har de myndighet til å påse at industrivirksomheter, importører, forhandlere og kommuner oppfyller kravene i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og klimakvoten.

Det ble avdekket flest brudd knyttet til virksomhetenes mangel på risikovurdering og dokumentasjon på at regelverket følges, som for eksempel håndtering av kjemikalier. Miljødirektoratet mener at industrien må bli flinkere og at mange av bruddene kunne ha vært unngått dersom virksomhetene hadde hatt mer kunnskap om regelverket og ledelsen hadde hatt disse forholdene regelmessig på dagsorden.

Forbudte produkter

På sine nettsider uttrykker Miljødirektoratet bekymring for at importører i så liten grad har kunnskap om kjemikaliene som er benyttet i produksjonen av produktene. De skriver at manglende kunnskap om produktene og regelverket øker sannsynligheten for at ulovlige produkter kommer ut i markedet.

Figuren er hentet fra Miljødirektoratets rapport på kjemikalietilsyn i 2017. Rapporten kan lastes ned via Miljødirektoratets nettsider.

Alle kan bli kontrollert

Miljømyndighetene gjennomfører fortløpende landsdekkende og regionale tilsynsaksjoner i ulike virksomheter og bransjer. Et tilsyn kan foregå over en eller flere dager. I 2017 var andelen uanmeldte kontroller 28 prosent.

Miljødirektoratet har allerede hatt stor tilsynsaktivitet i 2018, som er planlagt å fortsette ut året. Les mer om hvordan du kan forberede deg til et tilsyn.

TIL NYHETSARKIV

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post