Som produsent, leverandør eller importør er du ansvarlig for at det opprettes og distribueres dokumentasjon om dine kjemikalier eller kjemiske produkter. Denne dokumentasjonen, i form av sikkerhetsdatablad, skal distribueres dine kunder. Både ved første leveranse og deretter hver gang det skjer en endring som fører til at informasjonen må oppdateres.

Eco Publisher er utviklet med tanke på at man enkelt skal kunne etterleve norske og internasjonale krav, som REACH og CLP.
Sikkerhetsdatablad som opprettes i Eco Publisher kan benyttes for å generere annen dokumentasjon, som etiketter, verneblad og transportdokumenter. Programvaren kan tilpasses bedriftens behov ved å kombinere Eco Publisher med et utvalg av tilleggsprodukter.

Hvorfor velge Eco Publisher?

  • Tilpasset kravene i REACH og CLP
  • Sikkerhetsdatablad kan oversettes til 26 språk
  • Programvaren kan kobles opp mot et distribusjonsverktøy som holder orden på utsendelse av sikkerhetsdatablad til kunder
  • Verneblad og etiketter genereres automatisk ut fra dine sikkerhetsdatablad
  • Alle versjoner av sikkerhetsdatabladene blir tatt vare på og vil være tilgjengelige
  • Integrert verktøy for eksponeringsscenarioer

EcoOnlines unike database kobler deg og dine kunder sammen. På den måten kan du kommunisere direkte med dine kunder, samt ta vare på denne kommunikasjonen i opp til ti år.

I tillegg fungerer databasen som en god kilde for å knytte til seg nye kunder. Hver dag gjøres det flere tusen søk. Ikke gå glipp av potensielle kunder – gjør dine sikkerhetsdatablad tilgjengelig i Nordens største database, du også!

SE ALLE PRODUKTER

Ønsker du å vite mer?

Få råd og tips på e-post