Eco Archive Premium Exposure er et eksponeringsregister for virksomheter der arbeidstakere er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende og/eller arvestoffskadelige kjemikalier.

Registeret fungerer også for de som arbeider med bly og blyforbindelser eller helsefarlige stoffer ved bergarbeid, samt de som er eksponert for støv med asbestfiber, biologiske faktorer eller ioniserende stråling.

Hva er det som avgjør om en virksomhet må føre register over eksponerte arbeidstakere?

Vi kan hjelpe deg med å identifisere om det finnes faktorer på arbeidsplassen din som krever eksponeringsregister. Klikk her dersom du ønsker å komme i direkte kontakt med en av våre konsulenter.

Hvorfor velge eksponeringsregister fra EcoOnline?

I EcoOnlines løsning er det mulig både å registrere enkelthendelser så vel som repeterende. Man velger selv kriteriene i loggføringen, som varighet og hyppighet. Modulen gjør det mulig å forhåndsdefinere eksponeringer som opptrer regelmessig, slik at registreringsprosessen blir mer effektiv.

Eco Archive Premium Exposure oppfyller alle lovkrav til eksponeringsregister, som for eksempel ved å:

  • Være et uavhengig system, og dermed ikke en del av en helsejournal eller et internt personalsystem
  • Oppbevare opplysninger i opptil 60 år

Spar tid på innsamling og registrering av data med app for eksponeringsregister

Med Eco Exposure App kan de ansatte selv ta kontroll over egne registreringer. Slik blir det enklere for alle som jobber med registerpliktige kjemikalier å holde styr på eksponeringen de utsettes for.

Bruk din smarttelefon for å registrere eksponeringen når det passer deg:

  • Søk Eco Exposure og last ned fra Google Play eller App Store
  • Logg deg inn med ditt Eco Archive brukernavn og passord
  • Søk blant registerpliktige produkter i ditt stoffkartotek og utfør en registrering
  • Neste gang du jobber med det samme stoffet vil all informasjon ligge tilgjengelig
  • Appen gjør det enkelt å imøtekomme krav om register over eksponerte arbeidstakere
SE ALLE PRODUKTER

Ønsker du å vite mer?

Få råd og tips på e-post