Eco Archive Premium er et stoffkartotek som samler informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak for kjemikalier som finnes i virksomheten. Eco Archive Premium gir deg tilgang til Nordens største database for sikkerhetsdatablad – et godt utgangspunkt for å arbeide systematisk med å redusere risikoen forbundet med bruk av kjemikalier.

Med Eco Archive Premium settes du i stand til å kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko og iverksette tiltak. Det blir enklere å holde sikkerhetsdatabladene oppdatert, og ettersom alt er digitalt kan du dele og hente informasjon uavhengig av tid og sted.

Hvorfor velge Eco Archive Premium?

Det stilles omfattende krav til hva et stoffkartotek skal inneholde. Spesielt gjelder det krav til at sikkerhetsdatabladene alltid skal være oppdatert og inneholde informasjon om blant annet farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Ettersom det ofte dreier seg om store mengder informasjon er man i dag avhengig av et digitalt stoffkartotek.

Regelverket tar ikke hensyn til om du har få eller mange kjemikalier, om du har et stort eller lite budsjett.

Eco Archive Premium setter alle i stand til å imøtekomme forskriftsmessige krav på en praktisk og effektiv måte. Programvaren er bygget opp etter myndighetenes krav til elektronisk stoffkartotek slik at det er enkelt å etterleve disse.

Når målet er en trygg arbeidshverdag for deg og dine kolleger, er Eco Archive Premium et effektivt hjelpemiddel.

SE ALLE PRODUKTER

Ønsker du å vite mer?

Tilleggsprodukter

Spar penger på dine sikkerhetsdatablad

Har du tenkt over hvor mye det koster deg å håndtere sikkerhetsdatablad manuelt?

Få råd og tips på e-post