Verneblad

Verneblad er et uttrekk av et sikkerhetsdatablad.

Verneblad inneholder informasjon om førstehjelpstiltak, verneutstyr, tiltak ved brannslukking og tiltak ved utslipp. I tillegg finnes faresymboler og QR-kode til siste versjon av sikkerhetsdatabladet.

Der sikkerhetsdatablad er et lovpålagt dokument ved omsetning av kjemikalier, er verneblad frivillig. Vi anbefaler likevel virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, å alltid ha et verneblad tilgjengelig.

 

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post