SIN-listen

SIN-listen består av en database for kjemikalier som høyst sannsynlig vil bli forbudt eller underlagt restriksjoner innen nærmeste fremtid. SIN-listen er ikke underlagt noen lovkrav, men utarbeidet av ChemSec, en ikke-statlig organisasjon. De har gått gjennom hvilke krav som stilles i REACH, for så å sammenlikne disse kriteriene med de kjemikaliene som i dag finnes på markedet.

EU bruker i dag SIN-listen som veiledende når de foreslår nye stoffer til Kandidatlista. Denne listen anbefales derfor til de som ønsker du å jobbe proaktivt med å fjerne antall kjemikalier.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post