Sikkerhetsdatablad

Er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie.
MSDS, säkerhetsdatablad, sikkerhetsdatablad, HMS-datablad, SDS

Sikkerhetsdatablad skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer.

Sikkerhetsdatablad ble tidligere kalt Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Kanskje mest kjent under forkortelsen HMS – datablad. I dag er den mest brukte forkortelsen, SDS.

Dagens krav til kjemikaliedokumentasjon har ført til at et sikkerhetsdatablad kan inneholde flere hundre sider. Heldigvis er ikke all informasjon like relevant. For at du enklere skal kunne finne frem til de viktigste punktene, har vi laget en oversikt over de 7 viktigste. Last ned her.

Har du behov for å opprette og distribuere sikkerhetsdatablad?

Les mer om hvordan publiseringsløsningen Eco Publisher er en effektiv måte gjør det mulig å levere, samt oppdatere, sikkerhetsdatablad.

Eller er du arbeidsgiver i en virksomhet der det finnes farlige kjemikalier?

Da er det nemlig din plikt å tilgjengeliggjøre sikkerhetsdatablad for alle dine  ansatte. Les mer om hvordan stoffkartoteket Eco Archive setter deg i stand til å oppfylle denne plikten.

Har du et stoff eller et produkt du ønsker finne mer informasjon om?

Søk og finn sikkerhetsdatablad i Nordens største database – helt gratis.

TIL ORDBOK

Få råd og tips på e-post