SDS

SDS er ofte brukt som en forkortelse for sikkerhetsdatablad.

SDS er den mest brukte forkortelsen på sikkerhetsdatablad. Andre populære forkortelser er datablad, og noen bruker fortsatt begrepet HMS-datablad.

Uansett hvilken betegnelse du foretrekker – et sikkerhetsdatablad (SDS) er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie.  Sikkerhetsdatablad (SDS) skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.for mer informasjon.

Les mer om sikkerhetsdatablad her.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post