Risikovurdering av kjemikalier

Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din.
Risikovurdering av kjemikalier, Riskbedömning

Risikovurdering innebærerer å kartlegge og dokumentere bruk av kjemikalier i virksomheten kartlegge og dokumentere bruk av kjemikaliet. Er du nøye med å gjennomføre risikovurdering av kjemikaliene har du et godt grunnlag for videre lovpålagt arbeid, som substitusjon og ekpsoneringsregister.

Ved hjelp av risikovurdering og tiltak kan man utøve forsiktighet ved bruk av kjemikalier. En slik vurdering gjør deg rustet til å evaluere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Med stoffkartoteket Eco Archive kan du enkelt og effektivt gjennomføre risikovurderinger. Du kartlegger kjemikaliets egenskaper, mengden og bruksmåten, og om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig. Vi forenkler prosessene slik at man lettere kan måle effekten av iverksatte og planlagte tiltak. Dette gjør dere i stand til å sørge for at helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier reduseres til et forsvarlig nivå.

Last ned en enkel guide

For å komme i gang med risikovurderingen i din virksomhet, har vi laget en enkel guide som tar deg gjennom fem steg. Last den ned her.

Arbeidstilsynet

Les gjerne mer om risikovurdering på Arbeidstilsynets sider.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post