Nedstrømsbruker

Er en fysisk eller juridisk person som anvender ett stoff enten i sin rene form, eller som en del av en blanding, i sin industrielle yrkesmessige virksomhet.

En nedstrømsbruker skal være etablert innenfor et EU- eller et EØS-land.

Vi har forsøkt å forenkle denne definisjonen ved hjelp av et par eksempler:

  • Dersom du blander flere stoff for å lage et sammensatt produkt. Eksempelvis ett rengjøringsmiddel eller en farge.
  • Dersom du bruker et stoff i produksjon av et fast bearbeidet produkt. Eksempelvis en mykgjører i plast.
  • Dersom du bruker kjemikalier i en produksjonsprosess (industriell bruker).
  • Dersom du bruker et kjemisk stoff eller en kjemisk blanding som en yrkesmessig bruker. Eksempelvis et rengjøringsfirma som bruker rengjøringsmiddel, eller en maler som bruker maling.

En nedstrømsbruker er blant annet forpliktet til å:

  • Levere sikkerhetsdatablad eller annen informasjon til mottakeren av et kjemisk stoff, en blanding eller et produkt som inneholder kjemikalier
  • Se til at opplysningene i sikkerhetsdatabladet og annen informasjon til mottakeren av kjemikaliet er oppdatert
  • Selv for de kjemikaliene der det ikke finnes krav om sikkerhetsdatablad, må en viss informasjon leveres samtidig med den første leveransen. Les mer om informasjonsblad
  • Videreformidle ny informasjon oppover i distribusjonskjeden om farlige egenskaper og hensiktsmessige tiltak for risikohåndtering
  • Legge til rette for å kunne håndtere de risikoene som beskrives i sikkerhetsdatabladet

Les mer om hvordan våre løsninger kan hjelpe deg å oppfylle forpliktelsene som er nevnt overfor.

Les mer om REACH.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post