Kandidatlista

EUs liste over kjemikalier som anses å være spesielt farlige.
Kandidatlista

Kjemikalier på kandidatlista omtales ofte som SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Fellesnevneren for disse stoffene er at de har negative, langsiktige effekter på menneskers helse eller miljøet.

Stoffer på denne listen er kandidater til videre regulering under REACH. Det følger informasjonsplikt ved omsetting og bruk av et stoff på kandidatlista. Med andre ord er denne listen ditt beste verktøy for virksomhetens fremtid. Finnes det stoffer på denne lista som inngår i produksjon eller salg av dine varer bør du vurdere substitusjon så fort som mulig!

Farlige kjemikalier i produkter er et økende problem. Å identifisere hvilke kjemikalier som skal registreres, er en kontinuerlig prosess. Nye stoffer kommer gradvis til å registreres ca. to ganger i året. Bare i perioden 2018 – 2020 er det forventet at 107 nye stoffer skal evalueres. Det er med andre ord ingen tvil om at kandidatlisten vil omfatte stadig flere kjemikalier.

Nasjonale REACH-myndigheter (Miljødirektoratet) og/eller Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) kan utarbeide forslag til stoffer som bør inkluderes på kandidatlista. Offentlige høringer av forslag til identifisering av stoffer som SVHC blir publisert på Miljødirektoratets nettsider. Det er ECHA som etter eventuell vurdering i Medlemsstatskomiteen (MSC) vedtar oppføring av stoffer på kandidatlista.

Kandidatlista – er det ditt ansvar å informere?

Fremstiller, importerer eller selger din virksomhet produkter? I så fall kan dere være forpliktet til å informere kunder og forbrukere om disse produktene inneholder særskilt farlige stoffer, det vil si kjemiske stoffer som finnes på kandidatlista.

Leverandørens informasjonsplikt overfor sine yrkesmessige kunder gjelder dersom innholdet av kjemiske stoffer overstiger mer enn 0,1 vektprosent av produktet. Forbrukere (konsumenter) har også rett til å be om informasjon for slike produkter. Da har du som leverandør 45 dager på deg til å levere denne informasjonen. Eksempler på produkter der informasjonsplikten kan gjelde er klær, hjemmeelektronikk, verktøy, datamaskiner og leker.

Farlige kjemikalier i produkter er et økende problem. Å identifisere hvilke kjemikalier som skal registreres i Kandidatlista, er en kontinuerlig prosess. Nye stoffer kommer gradvis til å registreres ca. to ganger i året. For komplett oversikt over hvilke stoffer som finnes på listen, klikk her.

Dersom du importerer produkter fra et land utenfor EU må du være klar over at det kan være mye vanskeligere å få tak i informasjon fra leverandøren, enn om produktene importeres fra et EU-land.

Stoffer på kandidatlista som er produsert i høye mengder og er i omfattende og utstrakt bruk, kan bli underlagt krav om godkjenning. Les mer om godkjenningslista.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post