Informasjonsblad

I følge REACH finnes det noen stoffer som ikke krever sikkerhetsdatablad, men et informasjonsblad.

Se krav for informasjonsblad hos REACH i artikkel 32.

For krav i nasjonalt regelverk, se Forskrift om utførelse av arbeid.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post