Importør

En importør er en fysisk eller juridisk person som er etablert innen EØS og som er ansvarlig fr import (av et stoff eller stoffblanding til EØS-området).

Importører er i henhold til REACH og nasjonalt regelverk pliktet til å:

  • Sikre at kjemikaliene er registrert i ECHA
  • Opprette og gi opplysninger i et sikkerhetsdatablad og annen informasjon til mottakeren av kjemikaliet
  • Se til at opplysningene i sikkerhetsdatabladet og annen informasjon til mottakeren av kjemikaliet er oppdatert
  • Registrere kjemikalieinformasjon i Produktregisteret

Les mer om hvordan løsningen Eco Publisher hjelper deg å oppfylle krav om registrering, formidling av informasjon og vedlikehold av sikkerhetsdatablad.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post