HMS-datablad

Da REACH ble innført i Norge, i mai 2008, medførte dette en rekke endringer, blant annet skiftet HMS-datablad navn til sikkerhetsdatablad.

Dette var et ledd i at Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier ble opphevet og erstattet av nye bestemmelser i REACH.

Selv om det er mange som fortsatt benytter den gamle betegnelsen, HMS-datablad, er det sikkerhetsdatablad som er den juridisk korrekte betegnelsen.

Dersom du er fremstiller, importør og/eller distributør av farlige kjemikalier, plikter du å levere sikkerhetsdatablad sammen med kjemikaliet. Vi tilbyr løsninger for produksjon, distribusjon og vedlikehold av sikkerhetsdatablad. Les mer om Eco Publisher.

Gjennom stoffkartoteket Eco Archive Premium setter vi arbeidsgivere i stand til å oppfylle sin plikt om å tilgjengeliggjøre sikkerhetsdatablad for sine ansatte.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post