GTIN-nummer

GTIN (Global Trade Item Number) er det nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt.
GTIN-nummer

GTIN-nummer danner grunnlaget for strekkoden på et produkt. Ved å legge ett GTIN inn i strekkode kan dette leses med en strekkodeleser. Artikkelnummeret kan også være knyttet til mer informasjon om objektet i en database.

Legger du for eksempel inn produktets GTIN-nummer i sikkerhetsdatablad, kan dine kunder enkelt hente opp sikkerhetsdatablad og verneblad på sin telefon. Kontakt oss dersom du ønsker å vite mer om denne funksjonen!

GTIN består av 8, 12, 13 eller 14 siffer

GTIN-8 er en nummerstandard for produkt og vareartikler med begrenset overflate, og brukes bare i spesielle tilfeller.

GTIN-12 brukes er den standarden som benyttes i USA og Canada. Det er ikke nødvendig for en bedrift i Norge å benytte denne standarden for sine produkter eller tjenester.

GTIN-13 er den mest utbredte standarden for merking av for eksempel forbrukerpakninger og distribusjonspakninger.

GTIN-14 er nummerstandarden som benyttes til ytteremballasjen. Denne er mest i brukt i leverandørkjeden, over forbrukerleddet.

Legge GTIN-nummer i en strekkode

De vanligste strekkoder som benyttes sammen med GTIN er EAN-13, EAN-8, GS1-128, og ITF-14, men GTIN kan også benyttes sammen med GS1 DataBar og GS1 Datamatrix. Hvilken strekkode du bruker avhenger av hva du skal merke, hvilken informasjon som skal overføres, hvor og i hvilken bransje strekkoden vil bli lest.

GS1 Norway har oversatt GS1 GTIN Allocation Rules til norsk, og har definert områder som berøres av spesifikke regler for Norge. På GS1 sin globale nettside finnes ett regelverk (GTIN allocation rules) som gir en oversikt over hvilke endringer på ett produkt som krever at produktet gis ett nytt GTIN og hvilke endringer som er tillatt uten GTIN på produktet endres. Les mer om GTIN regler.

Trenger du hjelp til å komme i gang med strekkoder, kan du lese mer på GS1 sine egne nettsider.

TIL ORDBOK

Har din virksomhet kontroll?

Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlig for at det opprettes stoffkartotek.

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post