Godkjenningslista

Godkjenningslista inneholder stoffer «til observasjon».

Kjemikalier som havner på godkjenningslisten kan ikke brukes eller markedsføres uten spesiell tillatelse fra ECHA.

I dag finnes det 31 stoffer på listen over stoffer som krever godkjenning. De som ønsker å fortsette å bruke disse stoffene, må søke ECHA om å få godkjent sine bruksområder innen bestemte søknadsfrister. Søknaden behandles i ECHAs ekspertkomiteer, og det er EU-kommisjonen som avgjør om søknaden innvilges.

For komplett oversikt over hvilke kjemikalier som finnes på godkjenningslista, se her.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post