Fremstiller

En fremstiller er en fysisk eller juridisk person som fremstiller rene stoffer i EØS.

Fremstillere er i henhold til REACH og nasjonalt regelverk pliktet til å:

  • Registrere hos ECHA de kjemikaliene som de fremstiller
  • Utarbeide et sikkerhetsdatablad og annen kjemikalieinformasjon som de skal distribuere til mottakeren av kjemikaliene
  • Se til at opplysningene i sikkerhetsdatabladet og annen informasjon til mottakeren av kjemikalie er oppdatert
  • Registrere kjemikalieinformasjon i Produktregisteret

Les mer om hvordan publiseringsløsningen Eco Publisher hjelper deg å oppfylle krav om registrering, formidling av informasjon og vedlikehold av sikkerhetsdatablad.

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post