Eksponeringsscenario

Et eksponeringsscenario skal inneholde praktiske råd for sikker bruk av et stoff, gjennom hele dets livssyklus, uten å risikere skade på mennesker og miljø.

Eksponeringsscenarier skal i tillegg utdype informasjon om bruksbetingelser (for eksempel begrensing på varighet), samt beskrive risikohåndteringstiltak (som for eksempel ventilasjonsanlegg og luftfiltersystemer). Det kan komme som et vedlegg eller være integrert i sikkerhetsdatabladet.

Et sikkerhetsdatablad som inneholder eksponeringsscenarier kalles et utvidet sikkerhetsdatablad, og forkortes eSDS.

Er du usikker på hva du skal gjøre dersom du har mottatt et eksponeringsscenario? Last ned en enkel guide her.

 

TIL ORDBOK

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post