Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de lovene og forskriftene vi mener er viktigst.

Krav til sikkerhetsdatabladstoffkartotekopplæring av ansatte og gjennomføring av risikovurdering er nedfelt i både nasjonalt- og internasjonalt lovverk. Det er viktig at du og din virksomhet setter deg inn i hvilket ansvar dere har i forhold til dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemikalier.

Nasjonalt regelverk

Et av målene med Arbeidsmiljøloven er å hindre at sykdom, skade eller død, som følge av det arbeidet de utfører.

Les mer om Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøforskriftene er spesielt viktige for deg som har kjemikalier på arbeidsplassen. Her finner du alt fra generelle til spesifikke krav som gjelder for alle virksomheter.

Les mer om Arbeidsmiljøforskriftene.

Internasjonalt regelverk – REACH

REACH er et sett med felles regler for alle EU- og EØS-land. Bokstavene er en forkortelse (her fornorsket) for registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

REACH medfører blant annet at alle som produserer eller leverer kjemikalier må gjøre seg kjent med nye krav til format og innhold i sikkerhetsdatabladet.

De som bruker kjemikalier må påse at de mottar riktig dokumentasjon fra sine leverandører og forholde seg til de dokumentasjonskravene som stilles i REACH.

Les mer om REACH.

Internasjonalt regelverk – CLP

CLP gir regler for hvordan kjemikalier skal klassifiseres og merkes. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med farepiktogram i tillegg til fare- og sikkerhetssetninger. Merkingen skal være på norsk og informere om skader som kan oppstå ved bruk og lagring.

Les mer om CLP.

Vi kan regelverket

Har du spørsmål ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Vi gjør oppmerksom på at tekstene er våre tolkninger, gjort av våre mest kvalifiserte medarbeidere på området. Kilder brukt i dette arbeidet er: MiljødirektoratetLovdata og ECHA. For komplett lovtekst, følg linkene som du finner under hver lov eller forskrift.

Få råd og tips på e-post