Om EcoOnline

EcoOnline er Nordens største leverandør av digitale tjenester for håndtering og dokumentasjon av kjemikalier. I en felles database knyttes produsenter, selgere eller forhandlere av kjemikalier sammen med de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikaliene. Databasen inneholder lovpålagt informasjon om kjemikalier, deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Dermed settes virksomheter i stand til å jobbe forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.

Med EcoOnline kan du finne, dele og lagre informasjon raskere enn noen gang. Kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko og iverksette tiltak – enkelt og kostnadseffektivt.

EcoOnlines løsninger er bygget opp etter nasjonalt -og internasjonalt kjemikalieregelverk, designet for å passe alle forretningstyper og budsjetter.

Hver dag hjelper vi tusenvis av virksomheter til å få orden i kjemikaliene og imøtekomme regelverket. Kanskje vi kan hjelpe deg også? Klikk her og få en personlig presentasjon av våre løsninger.

Hvorfor velge EcoOnline?

Fordi farlige kjemikalier er en alvorlig trussel for helse og miljø stilles det stadig strengere krav. Blant annet til hvordan kjemikalier skal håndteres og dokumenteres.

Visste du for eksempel at:

  • Én av fem yrkesaktive personer blir eksponert for helseskadelige kjemikalier daglig
  • Tre prosent av sykefraværet skyldes eksponering for kjemikalier
  • Kjemikalier tar årlig livet av flere mennesker enn veitrafikken

Heldigvis finnes det løsninger som legger til rette for et tryggere arbeidsmiljø, samtidig som de oppfyller alle krav i et komplekst regelverk.

Ta kontakt så hjelper vi deg å finne en løsning som gjør deg trygg på at de ansattes helse ivaretas, miljøet skånes og regelverket følges.

Slik hjelper et digitalt stoffkartotek fra EcoOnline å deg å spare tid:

1. Ved å gi deg raske svar på det du søker etter
Finn den informasjonen du leter etter raskt og enkelt, med tilgang Nordens største databasene for sikkerhetsdatablader. Og du kan være trygg på at informasjonen du finner er oppdatert etter siste versjon fra leverandørene.

2. Ved å gi deg full oversikt og kontroll over kjemikaliene dine
I et brukervennlig verktøy kan du selv bestemme om du ønsker se antall kjemikalier i hele eller deler av virksomheten. Om du vil kan du få oversikten helt ned til detaljnivå på hva som for eksempel skjuler seg i et skap i en lokasjon du selv ikke har fysisk tilgang til.

3. Ved å forsikre deg om at dokumentasjonen alltid er oppdatert
Loven krever at alle sikkerhetsdatablad skal være oppdatert til å være av siste versjon som finnes fra leverandøren. Med EcoOnline kan du være trygg på at du følger loven og heller bruke tiden din på andre ting enn å passe på at dokumentene er oppdatert.

4. Ved å gi deg et integrert verktøy for risikovurderinger og kartlegging
Å måtte innhente informasjon om alle arbeidsoperasjoner der kjemikalier inngår og avdekke konsekvensene er en nær sagt en umulig oppgave dersom du ikke har et verktøy som gjør at du kan samle inn og lagre alle opplysningene på ett sted.

5. Ved å gjøre det enkelt å dele informasjon med andre ansatte
Å skrive ut og sette ett og ett sikkerhetsdatablad inn i en ringperm høres ikke så tidkrevende ut, men dersom du summerer all den tid som faktisk går med til manuell håndtering av kjemikaliedokumentasjon vil du nok bli overrasket. I dag er kravene til hva et sikkerhetsdatablad skal inneholde av informasjon så omfattende at ett sikkerhetsdatablad kan være på over hundre sider. Du kan selv forestille deg hvor lang tid det vil ta å bare skrive ut ett eksemplar. Hva om du heller gir de ansatte en leselenke som de enkelt kan laste ned og lagre et sted de selv måtte ønske? Eller de kan lese av en QR-kode eller laste ned en app slik at de får kjemikalieinformasjon rett på mobilen.

Med EcoOnline er det mange muligheter til å spare tid. Ta kontakt med oss, så viser vi deg gjerne hvordan!

Spar penger på dine sikkerhetsdatablad

Har du tenkt over hvor mye det koster deg å håndtere sikkerhetsdatablad manuelt?

Få råd og tips på e-post