Ny plaststrategi utfordrer industri og næringsliv til å tenke smartere

Produksjon og forbrenning av plastavfall bidrar i dag til utslipp av anslagsvis 400 millioner tonn CO2-ekv per år. I tillegg øker mengder plast og mikroplast i naturen, som gir stor bekymring rundt miljø- og helseeffekter. Visste du for eksempel at gummigranulat fra kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i Norge!?

EUs Plaststrategi

EUs plaststrategi har som mål å redusere negative miljø- og klimaeffekter. Virkemidler som å endre i måten plastprodukter designes, produseres, brukes og gjenvinnes, utfordrer dagens industri og næringsliv til å tenke innovativt.

Plaststrategi – sirkulær økonomi i praksis

Industri og næringsliv står overfor en rekke nye krav til produktsammensetning, emballasje og avfallsbehandling. Det er prinsippene fra sirkulær økonomi, om gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning, som står i fokus.

Strategien inneholder 39 tiltak som EU-kommisjonen vil gjennomføre for å bidra til å nå visjonen om en «smart, innovativ og bærekraftig plastindustri». Det skal blant annet innføres tiltak som skal bidra til at emballasje og produkter designes for sirkulær økonomi og innhold av kjemikalier ikke gir utfordringer ved gjenvinning.

Nye krav som er relevant for alle

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Christoffer Back Vestli mener at alle som setter et produkt på det norske markedet eller som på en eller annen måte bruker plast, for eksempel i produksjon eller som emballasje, må bli sitt ansvar bevisst:

– Store og små bedrifter som setter ulike produkter på markedet spiller en veldig viktig rolle i den sirkulære økonomien. Det er viktig at industri og næringsliv tar del i og har forståelse for hvilke krav til de kan vente seg fremover.

Neste uke står Back Vestli på scenen under Norges viktigste fagdager om helse, miljø og kjemikalier. Der skal han snakke mer om EUs nye plaststrategi og hvordan de nye kravene skal tilpasses i Norge.

Les mer om foredraget her.

TIL NYHETSARKIV

Kontakt oss

Få råd og tips på e-post