Lærer mye som lærlingbedrift

Ved inngangen til ett nytt skoleår dukker den samme problematikken opp – flere tusen elever står uten læreplass. For ett år siden ble EcoOnline godkjent som lærlingbedrift. Nå oppfordrer de flere til å gjøre det samme.

Ved inngangen til ett nytt skoleår dukker den samme problematikken opp – flere tusen elever står uten læreplass. For ett år siden ble EcoOnline godkjent som lærlingbedrift. Nå oppfordrer de flere til å gjøre det samme.

I en mail til EcoOnline kan Vestfold fylkeskommune melde om at situasjonen for lærlingene er noe bedre i år i forhold til i fjor. Men fortsatt står 40% av søkerne uten plass. Teamleder fagopplæring ved fylkeskommunen, Liv Marit Meyer Petersen, minner om at å ta inn lærlinger i bedriften er et samfunnsansvar:

– For bedriftene kan det være stimulerende og skjerpende å få inn unge i bedriften. De kan påvirke utviklingen av framtidige fagarbeidere. Lærlinger i bedrifter er verdiskapende – det er lønnsom å ha en lærling.

På jakt etter den beste

Som IT-bedrift var det et naturlig valg for EcoOnline å hente inn en lærling fra IKT servicefag. Selskapet tok selv initiativ til å få tak i den beste lærlingen som Vestfold hadde å by på. I prosessen brukte Jonas Sponås, IKT driftsansvarlig ved EcoOnline, mye av egne erfaringer fra den gang han selv var lærling. Derfor ble det naturlig at han tok rollen som faglig leder.

– Det å få arbeidserfaring har en veldig høy verdi. Teori er fint i seg selv, men spesielt i IT-faget er det mye som endrer seg, fort. Ofte vil det være ute i bedriftene du får den nyttige kompetansen. Både i forhold til nye systemer, måter å tenke på og ikke minst hvordan det er å fungere i et arbeidsmiljø, sier Sponås.

Også elevenes ansvar

EcoOnlines IKT-lærling heter Hans Christian Forman Fasmer, og kommer fra Sandefjord videregående skole. Han er svært fornøyd med sitt læreutbytte hos EcoOnline.

– Jeg har tre kamerater som fortsatt sitter på skolebenken og tar fagbrevet derfra. Og de har det ikke like lett som meg. Det er vanskeligere å ta til seg all informasjon fra skolebenken før de tar fagprøven, mener Fasmer.

Fasmers klare oppfordring til andre som i dag står uten lærlingplass er at de selv må søke så mange steder som mulig.

– Jeg opplever at det er mange av elevene som rett og slett er for late og ikke gjør nok i prosessen med å skaffe seg en lærlingplass, sier han.

Lærling i praksis

Å være en lærlingbedrift kan også være utfordrende. Lærlingen blir fort likestilt som en vanlig kollega.

– For meg som faglig leder har det vært krevende å følge opp alle punktene lærlingen skal gjennom. Selv om prinsippet for egen læring står i fokus, så er det vi som bedrift som har ansvar for å legge opp til at han faktisk kan lære, sier Sponås.

Men, utfordringer til tross, så er erfaringene fra det siste året utelukkende positive.

– Vi har erfart at lærlinger er en viktig ressurs for bedriften. Å få litt ungt blod inn i avdelingen har bidratt til et godt miljø. Spesielt i et IT-selskap som her, vil en som kommer rett fra skolebenken ha en del input som vi mangler, avslutter Sponås.

TIL NYHETSARKIV

Få råd og tips på e-post