Songa Offshore

Med hjelp av EcoOnlines stoffkartotek, Eco Archive, har vi bygget opp hver rigg som en egen lokasjon, og hver av disse har igjen ulike lagringssted – noe som gir en veldig god oversikt over hvor vi har kjemikalier. Samtidig opplever vi alltid god service og raske svar dersom det er noe vi mangle
Songa Offshore - EcoOnline kunde

God service og støtte

I offshorebransjen er vi helt avhengige av at informasjon vi etterspør er på plass raskt. På hver av våre borerigger befinner det seg mange ulike kjemikalier. Med hjelp av EcoOnlines stoffkartotek, Eco Archive, har vi bygget opp hver rigg som en egen lokasjon, og hver av disse har ulike lagringssted – noe som gir en veldig god oversikt over hvor vi har kjemikalier. Samtidig opplever vi alltid god service og raske svar dersom det er noe vi mangler.

Direkte tilgang

EcoOnlines stoffkartotek er svært brukervennlig og det er lett å lære opp brukerne, noe som er helt avgjørende for at så mange som mulig velger å bruke systemet aktivt.

Med noen få tastetrykk kan vi sende en link med et nedlastbart ikon som gir direkte tilgang til den informasjonen som er aktuell der og da. Vi velger selv om denne informasjonen skal gå til alle i hele virksomheten, eller kun til en av lokasjonene.

Ryddig og oversiktlig

Vi har ofte underleverandører som er ute og jobber på de forskjellige riggene våre. De kjemikaliene som de ulike underleverandører tar med seg ut på riggene kan også registreres i permanente/midlertidige foldere, avhengig av oppdragslengde og kontraktsforhold. På den måten beholder vi et ryddig og oversiktlig stoffkartotek.

Noen av kjemikaliene som blir levert til våre rigger overføres til uoriginal emballasje ved bruk. Ved hjelp av EcoOnlines etikettfunksjon kan vi selv merke kjemikalier som blir tømt over i en annen emballasje.

TIL REFERANSER

Bli litt klokere

Se oversikt over alle kommende kurs og semininarer. Våre instruktører hjelper deg enkelt i gang.

Få råd og tips på e-post