Nammo

Systemet er godt tilpasset kontinuerlige regelverksendringer, dette gjør det lettere for oss å tilpasse oss stadig nye krav i henhold til regelverk» - Gunhild Røhne, Health, Environment and Safety Specialist, Nammo Raufoss AS.
Nammo - EcoOnline kunde

Fra begrensede muligheter

Tidligere brukte vi et stoffkartotek der det var begrensede muligheter til å gjøre ulike endringer. Systemet var ikke godt nok tilpasset REACH og alle kravene som har kommet de senere årene.

Det støttet heller ikke gjennomføring og oversikt over risikovurderinger.

Til et komplett system

EcoOnline er nettbasert og et veldig brukervennlig system.

Vi har opprettet flere administratorer, slik at det er flere personer som har mulighet til å utføre endringer i kartoteket. Dette gjør at vi har et mye mer oppdatert stoffkartotek.

Stoffkartoteket er oversiktlig og visuelt, man har f.eks. god oversikt over risikovurderinger som er gjort eller må gjøres.

Systemet er godt tilpasset kontinuerlige regelverksendringer, dette gjør det lettere for oss å tilpasse oss stadig nye krav i henhold til regelverk.

Vi er også veldig fornøyd med brukersupporten vi har tilgang til.

Om Nammo

Nammo er en høyteknologisk bedrift innen forsvar og romfartsprodukter. Bedriften er spesialisert innen design, utvikling, testing og produksjon av ammunisjon og rakettmotorer. Konsernet er også verdensledende innenfor miljøvennlig demilitarisering av ammunisjon.

Les mer om Nammo

TIL REFERANSER

Få råd og tips på e-post