Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

I en undersøkelse blant 2109 virksomheter, utført av EcoOnline, oppgir nærmere 37 prosent at det finnes kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer på arbeidsplassen.

Hver tredje virksomhet har kreftfremkallende kjemikalier

Kreftfremkallende kjemikalier på arbeidsplassen er et velkjent problem. Forskning viser at det er klar sammenheng mellom visse yrker og kreftformer. En norsk studie viser at 20 prosent av lungekrefttilfellene hos menn er arbeidsbetinget. Det er blant annet ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som blir eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben.

– Dette er en risiko man bør ta på alvor, men som det er lett å undervurdere nettopp fordi det kan gå flere tiår før sykdommen rammer, sier produktspesialist i EcoOnline Sofie Ramstad.

Et arbeidsgiveransvar

Det er arbeidsgivers ansvar å opprette og føre register over hvilke stoffer de ansatte eksponeres for, og hvilken risiko dette innebærer. Dessverre viser det seg i praksis at mange synes det er vanskelig å overholde registerplikten.

– Vi vet at det kan være tidkrevende å loggføre eksponeringer. Men, fører du ikke lovpålagt register lever du med en risiko du ikke vet omfanget av før det er for sent, sier Ramstad.

Et eksponeringsregister er et register for arbeidstakere som blant annet er i kontakt med kjemikalier som er kreftfremkallende eller arvestoffskadelige, inneholder bly eller blyforbindelser, støv med asbestfibre og ioniserende stråling.

Krav om register er forankret i arbeidsmiljøloven, og har til hensikt å verne arbeidstakere mot skader på liv eller helse. Fordi det ofte kan gå lang tid fra en eksponering til en sykdom oppstår, skal registeret i flere tilfeller tilgjengelig for den aktuelle arbeidstaker i opptil 60 år.

Et lavterskeltilbud

Heldigvis finnes det nasjonale og internasjonale lover som regulerer bruk og stiller krav til kreftfremkallende kjemikalier. Men et regelverk kan by på utfordringer når det kommer til daglige gjøremål.

Hos EcoOnline jobber Ramstad og hennes kolleger kontinuerlig for å utvikle løsninger som gjør det enklere å overholde krav til dokumentasjon. Som et ledd i dette arbeidet er lansert en app for registrering av eksponeringer:

– Med denne appen ønsker vi å legge til rette for enkel registrering. Med kun et fåtall tastetrykk på sin smarttelefon, kan arbeidstakeren selv registrere en eksponering.

EcoOnlines App for eksponering har fått navnet Eco Exposure, og er tilgjengelig i Google Play og App Store.

TIL NYHETSARKIV

Jobb smartere med dine kjemikalier

Vi gir deg råd og tips til hvordan du kan gjøre jobben med dokumentasjon av kjemikalier litt enklere.

Få råd og tips på e-post