Hjelp, jeg har mottatt et eksponeringsscenario!

Stadig flere kjemikalier krever sikkerhetsdatablad levert sammen med informasjon om forsvarlig bruk og vernetiltak – et eksponeringsscenario. Hva skal du egentlig bruke den nye informasjonen til?

Stadig flere kjemikalier krever sikkerhetsdatablad levert sammen med informasjon om forsvarlig bruk og vernetiltak – et eksponeringsscenario. Hva skal du egentlig bruke den nye informasjonen til?

Et tilbakeblikk

Fra 2013 har enhver virksomhet som fremstiller eller importerer kjemiske stoffer eller stoffblandinger, i mengder over ett tonn per år, måttet registrere stoffet til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. De som har meldt inn stoff i menger over 10 tonn per år skal også levere en kjemikaliesikkerhetsrapport.

Denne registreringsplikten er en av de viktigste endringene som følger av det europeiske kjemikalieregelverket REACH. Som følge av endringene har leverandørene i mange tilfeller blitt pålagt å sende nye, utvidede sikkerhetsdatablad for kjemikalier som blir registrert hos ECHA.

Siden den første fristen i 2010 er tusenvis av stoffer blitt registrert. Frem til neste frist i mai 2018, forventes antallet å stige betraktelig. Det er stor sannsynlighet for at du allerede har, eller i nærmeste fremtid vil motta, ett utvidedet sikkerhetsdatablad. Så, hva innebærer det for deg?

En definisjon

Et eksponeringsscenario skal inneholde praktiske råd for sikker bruk av et stoff. Rådene skal gjelder for hele dets livssyklus. På den måten sikre at skade på mennesker og miljø unngås. Eksponeringsscenarioet kan komme som et vedlegg eller være integrert i sikkerhetsdatabladet – et såkalt eSDS.

Eksponeringsscenarier skal i tillegg utdype informasjon om bruksbetingelser, som for eksempel begrensing på varighet. Risikohåndteringstiltak, som for eksempel ventilasjonsanlegg og luftfiltersystemer, skal beskrives.

Dersom du bruker stoffet i produkter du selger videre, er du pålagt å videreformidle informasjonen for sikker bruk til dine kunder.

En guide til hva du må gjøre

Ettersom utvidede sikkerhetsdatablad vil øke i omfang, anbefales det at du laster ned EcoOnlines trinn for trinn – guide om hva du må gjøre for å oppfylle virksomhetens plikter. Last ned den praktiske guiden her

 

TIL NYHETSARKIV

Få råd og tips på e-post