Har din virksomhet registrerte kjemikalier i produktregisteret?

Husk at rapportering av mengder for 2016, for produsenter, leverandører eller importører av kjemikalier, er 15. mars.

deklareringsplikt

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over produksjon og import av faremerkede kjemikalier, når mengden per år er 100 kg eller mer. Merk at alle biocider skal rapporteres uavhengig av fareklasse og mengde.

Rapporten skal inneholde opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype og klassifisering.

Den som er registrert som daglig leder, styreleder, innehaver eller kontaktperson i NUF, har tilgang til å melde inn elektronisk via «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret» i Altinn.

Miljødirektoratet har laget en flott veileder, som du kan laste ned her.

Deklareringsplikten finnes i Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften). Ved manglende overholdelse av plikten kan myndighetene ilegge tvangsmulkt jf. produktkontrolloven § 13.

TIL NYHETSARKIV

Jobb smartere med dine kjemikalier

Vi gir deg råd og tips til hvordan du kan gjøre jobben med dokumentasjon av kjemikalier litt enklere.