Kjemikalieprodukter med gammel faremerking må fjernes fra butikkhyllene

Fra den 1. juni 2017 vil det ikke lenger være lov å selge kjemikalier med de gamle oransje faresymbolene. Produkter med denne merkingen må bytte etiketter eller trekkes fra markedet.

Kjemikalieprodukter med gammel faremerking må fjernes fra butikkhyllene

Siden 2015 har vi sett stadig flere produkter komme med ny faremerking på emballasje og etiketter. De oransjefargede symbolene er erstattet med piktogram, som er hvite med en rød ramme. I tillegg er det kommet flere symboler. Denne merkingen er i henhold til det europeiske CLP-regelverket.

CLP har til hensikt å sikre beskyttelse av helse og miljø gjennom standardisert og global klassifisering og merking av kjemikalier. CLP er basert på FNs Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

For at alle skulle få en mulighet til å selge ut produkter med gammel faremerking ble det gitt en frist på to år. Denne går ut 1. juni, og da må produkter med de gamle etikettene merkes om eller fjernes fra markedet.

Er du usikker på om din virksomhet er godt nok forberedt til CLP? Les våre tips her.

TIL NYHETSARKIV

Få råd og tips på e-post