EU med økt fokus på sikkerhetsdatablad

For første gang i EUs historie er det satt i gang et felles europeisk prosjekt for å bedre kommunikasjonen om kjemikalier. Målet er å sikre at arbeidstakere som håndterer farlige kjemikalier, får tilstrekkelig og riktig sikkerhetsinformasjon.

EU-prosjektet vil gjennom hele 2017 ledes av Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet. De skal kontrollere informasjon i utivdede sikkerhetsdatablad

En viktig del av dette EU-prosjektet dreier seg om sikkerhetsdatablad som inneholder eksponeringsscenarier – også kalt utvidede sikkerhetsdatablad. Dette er sikkerhetsdatablad som inneholder utdypet informasjon om bruksbetingelser og detaljerte risikohåndteringstiltak. Eksponeringsscenarier kan komme som et vedlegg eller være integrert i sikkerhetsdatabladet.

Teori og praksis

Virksomheter som mottar sikkerhetsdatablad med eksponeringsscenario skal sikre at det er samsvar mellom praktisk bruk av produktet i egen virksomhet, og kravene som angis fra kjemikalieprodusentene.

At bruksbetingelser og risikohåndteringstiltak gitt i utvidede sikkerhetsdatablad er implementert i virksomhetene som har mottatt disse, vil bli undersøkt ved tilsyn.

Skal kontrolleres av norsk tilsynsmyndighet

I Norge er det Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet som, gjennom hele 2017, vil gjennomføre tilsynene. Målgruppen er hele forsyningskjeden, fra produsent, importør og leverandør, til brukere av kjemikalier.

Tilsynsmyndighetene skal undersøke om informasjonen fra kjemikalieprodusentene er god nok, og om den finnes igjen i de utvidede sikkerhetsdatabladene. Det skal også kartlegges hvor effektivt et utvidet sikkerhetsdatablad blir overlevert og kommunisert hele veien gjennom forsyningskjeden.

For virksomheter som i løpet av året kan forvente seg et besøk, har tilsynsleder i Arbeidstilsynet Liv Engvik, følgende råd:

– Virksomheter som bruker kjemikalier bør gå igjennom kjemikaliene sine og oppdatere stoffkartoteket med sikkerhetsdatablader og eksponeringsscenarier, sette seg inn i informasjonen i disse og gjennomføre tiltak i forhold til denne. Virksomheter som er ledd i en forsyningskjede må sjekke at de oppfyller pliktene sine – at de har rutiner for å sende ut informasjonen til sine kunder, og for å videreformidle mottatt informasjon fra kunder.

Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere et eksponeringsscenario, last ned vår «kom i gang guide» her.

TIL NYHETSARKIV

Jobb smartere med dine kjemikalier

Vi gir deg råd og tips til hvordan du kan gjøre jobben med dokumentasjon av kjemikalier litt enklere.

Få råd og tips på e-post