EcoOnline lanserer app som gjør læring til en lek!

Gjennom ni ulike moduler vil du lære om regelverk, kjemikaliehåndtering, få detaljkunnskap om sikkerhetsdatablad og merking, risikovurdering og substitusjon – når det passer deg best.

E-learning App

I tillegg inneholder appen en fullstendig gjennomgang av de ulike funksjonalitetene i EcoOnlines stoffkartotek.

Inviter kollegaene dine og konkurrer om hvem som har den beste kunnskapen – en effektiv metode for å sikre at nødvendig kunnskap blir spredt over hele organisasjonen.

Et lovkrav

Krav til opplæring av de ansatte finnes forankret i både Arbeidsmiljøloven og Arbeidsmiljøforskriftene. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring og informasjon om blant annet hvilke kjemikalier som finnes på arbeidsplassen, bruk av stoffkartotek og nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet.

EcoOnlines læringsapp gir en kortere vei til målet om å oppfylle arbeidsgivers ansvar for opplæring av de ansatte.

Mange fordeler

Appen er laget basert på teorien om gamification, som betyr at det benyttes spillmekanismer for å høyne grad av engasjement og interesse. Å bruke spillelementer i læring er bevist å være et effektivt virkemiddel for å tilegne og opprettholde seg kunnskap.

Det er det norske firmaet som Attensi, som i samarbeid med Bilfinger og EcoOnline står bak appen. Attensi erfarer fra andre liknende prosjekter at opptil 95% av alle brukerne sier at de mestrer IT-systemene etter å ha tatt i bruk gamification som del av sin opplæring.

E-læringsappen er tilgjengelig for alle kunder av EcoOnlines stoffkartotek. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg i gang!

TIL NYHETSARKIV

Vil du vite mer om appen?

Få råd og tips på e-post