Ny app for alle som jobber med spesielt helsefarlige kjemikalier

Arbeidstakere som blir eksponert for visse type risikofaktorer, skal i følge arbeidsmiljøloven registreres i et eksponeringsregister. Nå gjør EcoOnline det enda enklere å føre register.

Eco Exposure App

Med Eco Exposure App kan de ansatte selv ta kontroll over egne registreringer. Slik blir det enklere for alle som jobber med registerpliktige kjemikalier å holde styr på eksponeringen de utsettes for. App for eksponeringsregister kan lastes ned i App Store og Google Play.

Et eksponeringsregister er et register for arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier. I tillegg kommer all kontakt med støv med asbestfiber, visse biologiske faktorer samt eksponering av ioniserende stråling eller eksponering i forbindelse med bergarbeid.

Eco Exposure App er utviklet for et lovkrav i praksis

Krav om register finner du i «Forskrift om utførelse av arbeid», og har til hensikt å ivareta den ansattes helse ved å gi en oversikt over hvilke skadelige forhold som finnes på arbeidsplassen. Fordi et eksponeringsregister skal være tilgjengelig for den aktuelle arbeidstaker i opptil 60 år, er registeret en nyttig kilde også i en eventuell yrkesskadeerstatning.

Behov for tilgang til kjemikalieinformasjon og krav om kjemikaliedokumentasjon skjer ikke bare på kontoret, men kanskje først og fremst ute i feltet.

Tiden da sikkerhetsdatablad ble oppbevart i permer, og all dokumentasjon gjort i regneark er forbi. I dag spiller teknologien en større rolle enn noensinne for at kjemikaliedokumentasjon skal være mulig å håndtere. Digitaliseringen av virksomheters kjemikaliebeholdning har bidratt til at informasjon kan finnes og deles raskere enn noen gang. Og ettersom det ofte er snakk om kritisk viktig informasjon, har denne utviklingen bidratt til tryggere og mer produktive arbeidsmiljøer.

Det er dyrt å la være

Det er ingen tvil om at kjemikaliedokumentasjon er en tidkrevende og kostbar affære for de fleste virksomheter, men det er mer kostbart å ikke ta dette på alvor.

EcoOnline er opptatt av at det skal være enkelt å ta vare på helsa til de ansatte, og senker derfor terskelen slik at flere skal registrere seg.

Eco Exposure App kan lastes ned i App Store og Google Play.

TIL NYHETSARKIV

Få råd og tips på e-post