ECHA legger til syv nye stoffer på listen over informasjonspliktige stoffer

Kandidatlisten er EUs liste over stoffer som anses å være spesielt farlige. Kjemikalier på denne listen omtales ofte som SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Fellesnevneren er at de har negative, langsiktige effekter på menneskers helse eller miljøet.

ECHA

ECHA, det Europeiske kjemikaliebyrået, har lagt til syv nye stoffer på kandidatlisten. I tillegg er bisphenol A oppdatert med hormonforstyrrende egenskaper for miljøet. Kandidtatlisten inneholder nå totalt 181 stoffer stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper, såkalte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern).

Farlige kjemikalier i produkter er et økende problem. Å identifisere hvilke kjemikalier som skal registreres i kandidatlisten, er en kontinuerlig prosess. Bare i  perioden 2018 – 2020 er det forventet at 107 nye stoffer skal evalueres. Det er med andre ord ingen tvil om at kandidatlisten vil omfatte stadig flere kjemikalier.

Det kan være ditt ansvar å informere

Virksomheter kan ha juridiske forpliktelser som følge av at stoffet er tatt opp i kandidatlisten. Disse forpliktelsene kan gjelde for det oppførte stoffet i seg selv, i blandinger eller i artikler. Blant annet har industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter som inneholder stoffer som er registrert på kandidatlisten. Videre kan stoffene bli underlagt krav om godkjenning eller bli forbudt.

Vær oppmerksom på at forbrukere (konsumenter) også har rett til å be om informasjon. Da har du som leverandør 45 dager på deg til å levere denne informasjonen. Eksempler på produkter der informasjonsplikten kan gjelde er klær, hjemmeelektronikk, verktøy, datamaskiner og leker.

EcoOnline er opptatt av at det skal være enkelt å finne ut hvorvidt et stoff er under regulering, og oppdaterer derfor programvaren fortløpende.

Per 15. januar 2018, er følgende stoffer oppdatert i henhold til kandidatlista:

  1. 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA)
  2. Chrysene
  3. Benz[a]anthracene
  4. Cadmium nitrate
  5. Cadmium hydroxide
  6. Cadmium carbonate
  7. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM)
  8. Reaksjonsprodukter til  1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde og 4-heptylphenol, forgrenet og lineært (RP-HP)

Les mer på nettsidene til ECHA

 

TIL NYHETSARKIV

Få råd og tips på e-post