facebook_pixel

Bjarne Håkon Hanssen åpnet Sommerseminar 2017

Etter 20 år i toppolitikken, som blant annet landbruksminister, arbeids- og inkluderingsminister, og helseminister, er Bjarne Håkon Hanssen en av de mer profilerte politikerne i nyere tid. I dag arbeider han med omdømme og kommunikasjon i PR-byrået Kruse Larsen.

Bjarne Håkon Hanssen om det verdifulle HMS-arbeidet

Å ha ting på stell er viktig i omdømmesammenheng. Men, har du tenkt over at et ryddig stoffkartotek også kan benyttes som en kilde til rekruttering av de beste arbeidstakerne?

På Sommerseminar brukte Bjarne Håkon Hanssen sin egen erfaring som politiker og kommunikasjonsrådgiver til å snakke om utfordringer og muligheter knyttet til kjemikalier, lovgivning og praksis på arbeidsplassen:

– Når det gjelder kjemikalier må vi forholde oss til et strengt, men tydelig regelverk. Skulle det derfor skje en ulykke som følge av at regelverket ikke er fulgt – vil konsekvensene være store, også for omdømmet. Skjer det ulykker, som følge av rot i stoffkartoteket, mangel på rutiner og opplæring av ansatte, så tror jeg det er veldig omdømmekritisk. Hva vil kundene tenke?

Stoffkartotek – en kilde til godt omdømme og effektiv rekruttering

Så det er viktig for omdømmet å ha stoffkartoteket sitt i orden?

– Folk er forståelsesfulle for at ting kan gå galt, men at du ikke har orden på sysakene og at det derfor går galt, det er omdømmekritisk, tror Hanssen.

Omdømme er viktig på mange måter. Er det andre ting du tenker på i denne sammenheng?

– Ja, det slår meg en ting til. Jeg tenker at jeg tror folk skal være klar over at vi står overfor en stor demografisk endring i Norge. Vi blir veldig mange flere gamle, og vi kommer til å bli færre unge. Jeg tror det kommer til å bli kamp om arbeidskraften. Jeg opplever at de unge etterspør arbeidsplasser som gir en mening utover å tjene penger. De ønsker å være viktig for noe mer. Og da tror jeg at de virksomhetene som fremstår som grønne og bevisste sitt ansvar for det ytre miljøet, vil kunne rekruttere mer offensivt, og få de beste hodene i fremtiden.

Du kan laste ned Hanssens foredrag fra Sommerseminar 2017 her.

TIL NYHETSARKIV